Innihald tilboðs

Tilboðshafi skal fara vel yfir og sjá til þess að vöruinnihald tilboðs sé til samræmis við útboðsgögn og óskir sínar séu upplýsingar gefnar upp með samtali. Hafi tilboðshafi ekki gert athugasemdir við vörur í tilboði fyrir opnun þess skal líta svo á að um fullgilt tilboð sé að ræða og í samræmi við útboðsgögn.

Verðlag

Tilboð eru háð gengi dagsetningar þess, nema annað sé tekið sérstaklega fram í tilboðinu sjálfu.

Gildistími tilboða

Eru 2 mánuðir frá dagsetningu þess að undanskildu ál og koparverði. Að þeim tíma loknum skal endurskoða alla liði tilboðsins og endurreikna þá.

Ál/koparverð gilda í 1 mánuð frá dagsetningu tilboðs, nema annað sé tekið sérstaklega fram.

Verðútreikningar

Ef verðútreikningar tilboðs reynast rangir, áskilur Reykjafell h.f. sér rétt til leiðréttingar á tilboðsverðum frá dagsetningu tilboðs þar til sölumaður hefur gengið frá sölupöntun í samráði við viðskiptavin.

Panta vöru tímanlega fyrir verkþætti

Viðskiptavinir skulu sjá til þess tímanlega að panta vörur skyldi sú staða vera uppi að varan sé ekki til á lager þegar á að nota hana. Það er því á ábyrgð viðskiptavina að gera ráðstafanir tímanlega. Reykjafell ber ekki kostnað af hraðsendingum í þessum tilfellum heldur fellur sá kostnaður á viðskiptavin/verkkaupa.

Afhending vöru

Söluverð Reykjafells miðast við að varan sé afgreidd af lager fyrirtækisins í Reykjavík. Annar flutningskostnaður fellur á viðskiptavin ef ekki hafi verið um annað samið.

Athugasemdir vegna einstakra vörusendinga þurfa að hafa borist innan tveggja daga frá móttöku, að öðrum kosti verða þær ekki teknar til greina.

Seldar vinnustundir

Ef óskað er eftir vinnu af hálfu starfsmanns Reykjafells mun bókfærast á viðskiptavin vinnustundir skv. verðskrá Reykjafells.

Sérpöntunarvara

Sérpantaðri vöru fæst ekki skilað, hvort sem er hún er pöntuð munnlega, í gegnum síma, með netpósti eða eftir öðrum leiðum. Borga skal 50% fyrirfram vegna sérpöntunarvöru.

Elli_vöruskil

Skil á vörum

Í lögum um neytendakaup nr. 48/2003 er meginreglan sú að skilaréttur er ekki fyrir hendi við kaup á ógallaðri vöru

Reykjafell heimilar hinsvegar að vöru sé skilað samkvæmt eftirfarandi skilmálum:

Skilmálar um ástand vöru

  • Skilyrði er að skilavara sé í söluhæfu ástandi og sé sannarlega keypt í Reykjafelli og sé lagervara.
  • Sérpantaðri vöru fæst aldrei skilað sé hún ógölluð.
  • Niðurmældum kapli og vörum sem einungis eru seldar í heilum pakkningum er ekki hægt að skila áteknum.

Kredit-skilmálar

Sé ofangreindum skilmálum um ástand vöru mætt geta vöruskil farið fram innan við ári frá kaupdegi, til að kaupandi fái kreditfært á sama verði og hann keypti vörurnar á.

  • Seljandi getur ákveðið að vikja frá grein 1. um skilmála ástand vörunnar. Þetta kann að eiga við tilfelli þegar hægt er að koma vörunni í söluhæft ástand með nýjum umbúðum eða þrifum. Seljandi áskilur sér rétt til að meta hvert tilfelli og taka 15% afföll af kaupverði ef varan krefst vinnu að hálfu seljanda í að koma í söluhæft ástand.
  • Fari vöruskil fram að liðnu ári frá kaupdegi eru tekin 30% afföll af núvirði úttektarkjara kaupanda