31 október 2017

Sölumaður í Reykjanesbæ

Vegna aukinna verkefna óskum við eftir að ráða sölumann í nýtt útibú okkar í Reykjanesbæ. Leitum að stundvísum áreiðanlegum og þjónustulunduðum einstakling sem vill vinna með góðri liðsheild. Vinnutími er frá 07:30 - 17.00. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Helstu verkefni

  • Sala á rafbúnaði til rafverktaka, rafvirkja og fyrirtækja
  • Ráðgjöf til rafverktaka og rafvirkja
  • Tilboðsgerð, pantanir, samskipti og tæknilegar úrlausnir
  • Þátttaka í kynningum fyrir viðskiptavini
  • Afgreiðsla og vörumóttaka

Menntun og hæfniskröfur

  • Sveinspróf í rafvirkjun
  • Góðir samskiptahæfileikar
  • Framúrskarandi þjónustulund
  • Góð ensku kunnátta
  • Metnaður til að takast á við krefjandi verkefni í spennandi umhverfi


Reykjafell hf er einn af stærstu innflutningsaðilum á sviði rafbúnaðar á Íslandi. Við erum framsækið fyrirtæki
og leitum að starfsmanni til að starfa með skemmtilegum hópi í krefjandi umhverfi. Hjá okkur eru 35 starfsmenn við sölu-, lager- og skrifstofustörf.

Nánari upplýsingar veitir Ottó í síma 575 6626
Umsóknir sendist á otto@reykjafell.is
Umsóknarfrestur er til 10. nóvember