Ert þú fagmaður?

Reykjafell er heildsala fyrir fagmenn og fyrirtæki í rafiðnaði.
Smásala á rafbúnaði til einstaklinga er ekki í boði.

Ráðgjöf til einstaklinga á vali og uppsetningu á rafbúnaði veita hönnuðir og löggiltir rafverktakar.

reykjafell-Elli-fagmadur

Umsókn

Fylltu út umsóknina til að sækja um reikningsviðskipti. Mánaðarleg reikningsviðskipti eru háð því skilyrði að vöruúttektir eru á gjalddaga fyrsta dags næsta mánaðar eftir úttektarmánuð og eindagi er 12. dag sama mánaðar, nema að um annað sé sérstaklega samið. Skilyrði fyrir samþykki reikningsumsóknar er að viðkomandi sé ekki á vanskilaskrá hjá Creditinfo Ísland.

Hafi greiðsla ekki borist áskilur Reykjafell hf. sér rétt til að reikna dráttarvexti og jafnframt að stöðva frekari úttektir þar til full skil hafa verið gerð.

Samþykki persónuupplýsinga

GDPR Skilmálar (General Data Protection Regulation)

Um leið og þú sendir okkur umsókn gegnum þessa síðu á heimasíðu Reykjafells heimilar þú Reykjafelli að meðhöndla allar tilteknar upplýsingar, að móttaka, skoða, geyma og eyða skv. verklagsreglum Reykjafells.

Allar umsóknir um reikningsviðskipti berast framkvæmdastjóra Reykjafells og eru geymdar í pósthólfi hans auk pósthólfs gjaldkera Reykjafells. Verklagsreglur Reykjafells kveða á um að allar umsóknir séu skoðaðir og metnar, meðal annars á vefsvæði www.creditinfo.is til samræmis við verklagsreglur Reykjafells.

Þar sem Reykjafell er ekki með greiðslugátt þ.e.a.s. hefur ekki val um að greitt sé gegnum netið þá er eingöngu um að ræða reikningsviðskipti.

Með samþykki ofangreindra skilmála heimilar umsækjandi Reykjafelli hf kt 530269-6559 að kanna lánshæfimat sitt hjá Creditinfo. Samþykki er háð því að umsækjandi standist kröfur um lánshæfiseinkunn og sé ekki á vanskilaskrá. Með því að sækja um reikningsviðskipti gefur umsækjandi einnig Reykjafelli hf. heimild til að tilkynna vanskil sem hafa varað lengur en 45 daga til Creditinfo.

Auk þess að senda þér upplýsingar varðandi kaup og aðrar færslur sem þú gerir á vef okkar gætum við sent þér upplýsingar um vörur, þjónustu, afslætti og tilboð hafir þú gefið leyfi til þess.

Sækja umTakk fyrir
umsóknina

Staðfestingar póstur mun berast um leið og umsóknin hefur verið samþykkt.

Forsíða